Gizlilik Politikası


Giriş

Bu yasal uyarı; www.tatilos.com web sitesinin, mobil sitesinin, diğer mobil uygulamaların ve rezervasyon motorunun tüm içeriğini kapsamaktadır. Lütfen bu gizlilik politikasını dikkatlice okuyunuz. Bize kaydolsanız da olmasanız da www.tatilos.com web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamalarını ve rezervasyon motorunu kullandığınızda, iş bu gizlilik politikasının tamamını kabul etmiş olmaktasınız. 

Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve onu korumaya kararlıyız. Sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sizin hakkınızda öğrendiğimiz kişisel bilgilerin uygun bir şekilde korunması ve yönetimi için sizin hassasiyetinizin farkındayız. Bu gizlilik ve çerez politikası, bu bilgileri nasıl kullanacağımız ve koruyacağımız hakkında sizi bilgilendirmektedir. Aldığımız bilgiler, ziyaretiniz sırasında ne yaptığınıza ve hangi hizmet(ler)i isteyeceğinize bağlıdır.

Bu yasal uyarı; Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı olan ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) nezdinde 11825 işletme belge numaralı Tatilos Turizm Seyahat Acentası unvanı ile kayıtlı A grubu seyahat acentası olan Tatilos Turizm Seyahat Acentası Anonim Şirketi (bundan böyle “Tatilos” olarak anılacaktır) tarafından yayınlanmıştır.

İş bu gizlilik politikasındaki tüm açıklamalar ve şartlar Tatilos için geçerlidir. Tatilos; www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamalarıyla tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımızın xml altyapılarını ya da iframe sistemlerini kullanarak seyahat bileti satış ve rezervasyonu, yurt içi ve yurt dışı turlar, otel, araç kiralama, vize ve sigorta işlemlerini yapmakta olup size ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu gizlilik politikasını kabul etmiyorsanız web sitemizi, mobil sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve rezervasyon motorunu kullanmayınız.

XML Entegrasyonlarını Kullandığımız Çözüm Ortaklarımız

Bilet Satış, Araç Kiralama Rezervasyon, İptal ve İade İşlemleri

Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret A.Ş.

Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Yolcu 360 Bilişim A.Ş.


Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı

Toplanan Bilgiler

Satış verileri, trafik verileri ve ilgili site bilgileri de dâhil olmak üzere www.tatilos.com web sitemizi, mobil sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve rezervasyon motorunu ziyaretiniz ve kullanmanız hakkında bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler, sitemizi değerlendirmemize ve geliştirmemize yardımcı olur ve ayrıca yatırım analizi amaçları için kullanılabilir. Ayrıca, zaman zaman bu bilgileri saygın üçüncü taraflarla paylaşabiliriz fakat bu yalnızca kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri içermeyen toplu istatistik formlarında olabilir.


Kişisel Bilgiler

Tatilos; rezervasyon motorunda ve web sayfalarında toplanan kişisel bilgilerin sorumlu bir şekilde kullanımının önemini bilmekte ve takdir etmektedir. Bu sebeple, Tatilos kişisel bilgilerle ilgili dikkatli davranır ve bu bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması ve sadece yasal ticari amaçlar için kullanılması yönünde gerekli adımları atar. Sizin tarafınızdan arama motoru üzerinden rezervasyonunuz için bilet tedarikçilerine verilen bilgiler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde ele alınır.

Sizin için rezervasyon yapabilmemiz için sizden bazı bilgileri almamız gerekmektedir. Bu bilgiler isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tarihleri, milliyet, cinsiyet (veya içinde bulunduğunuz cinsiyet grubu), telefon numarası, adres ve elektronik posta adresidir. Ayrıca talep etmeniz halinde firma fatura bilgilerinizi de almaktayız. Aynı zamanda ödeme yapmanız gerektiğinde kredi kartı veya banka kartı bilgilerinize ihtiyaç duyarız. Rezervasyon motorunu kullanarak satın alım yaptığınızda, Tatilos kart bilgilerinizi kayıt altına almamaktadır.

Bu web sitesi boyunca "iletişim" sayfamız üzerinden veya e-posta veya posta yoluyla mesajlarınızı gönderebileceğiniz, geribildirimde bulunabileceğiniz size ilişkin olarak bize bilgi gönderme fırsatı da sunmaktayız. Bu kanalları kullanarak, sizinle ilgili bir takım kişisel bilgilerinizi bize göndermeniz gerekmektedir. Bu bilgiler, Tatilos tarafından, size sağlanan amaçlar ve avantajlar için kullanılmaktadır. Bu durum hizmetlerimizin etkileşimli özelliklerine katılmanızı ve servis değişikliklerimizi bildirmemizi de içerebilir. 

Kişisel Bilgilerin Kullanımı ve Açıklanması

Satın alım yapabilmeniz için, tedarikçilerin ve taşıyıcı firmaların sizin kim olduğunuzu bilebilmesi amacıyla bilgi gönderme zorunluluğumuz vardır. Size ait isim, T.C. kimlik numarası, milliyet, cinsiyet (veya bağlı bulunduğunuz cinsiyet grubu), pasaport numarası ve kullanım tarihleri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kredi kartı/banka kartı bilgileri ve tabii ki rezervasyonunuzla ilgili bilgileri göndeririz. Tedarikçiler ve taşıyıcı firmalar bilet kesebilmek ve rezervasyon yapabilmek için bu bilgilere ihtiyaç duymaktadır.

Elektronik posta adresiniz ve GSM numaranız sadece size rezervasyonlarınızın onayını göndermek veya sizinle direk olarak rezervasyonunuzla ilgili temas kurmak amacıyla veya zaman zaman web sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamalarımız ile ilgili yenilikler, kampanya ve duyuruları bildirmek amacıyla kullanılacaktır. 

Kişisel bilgilerinizi temsilcimize, servis sağlayıcılara, profesyonel danışmanlarımıza, grubumuzun herhangi bir üyesine, dâhil olduğumuz herhangi bir iş veya varlıkların satışı veya satın alınmasıyla bağlantılı olarak üçüncü şahıslara ve diğer üçüncü kişilere açıklayabiliriz. Bu gizlilik politikasında atıfta bulunulan amaçlarla bağlantılı olarak veya yürürlükte olan yasalarla istenen veya izin verilen şekilde olabilir.

Kişisel bilgilerinizin bu gizlilik politikasında belirtilen açıklamaları kişisel verilerin, veri koruma seviyesinin Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Ekonomik Alanı ve bunların dışındaki bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Bize kişisel bilgilerinizi vererek, kişisel bilgilerinizin bu gibi transferlerini kabul etmiş olursunuz.

Şunu bilmelisiniz ki, www.tatilos.com web sitemizden, mobil sitemizden, mobil uygulamalarımızdan veya rezervasyon motorundan başka web sayfalarına bağlandığınızda, Tatilos’un bu diğer web sayfaları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Bu yüzden Tatilos diğer web sayfasını kontrol edenlerin bizim kadar sizin kişisel bilgilerinize saygı göstereceğini garanti edemez.

İstisnalar

6668 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun hükümleri aşağıdaki hallerde uygulanmaz;

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

İlgili kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz;

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.