Kullanım Koşulları


Giriş

Bu yasal uyarı; www.tatilos.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının ve rezervasyon motorunun tüm içeriğini kapsamaktadır. Lütfen bu kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bize kaydolsanız da olmasanız da www.tatilos.com web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamalarını ve rezervasyon motorunu kullandığınızda ya da gezindiğinizde bu kullanım koşullarının tamamını kabul etmiş olmaktasınız. 

Bu yasal uyarı; Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı olan ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) nezdinde 11825 işletme belge numaralı Tatilos Turizm Seyahat Acentesi unvanı ile kayıtlı A grubu seyahat acentası olan Tatilos Turizm Seyahat Acentası Anonim Şirketi (bundan böyle “Tatilos” olarak anılacaktır) tarafından yayınlanmıştır.

İş bu Kullanım Koşulları içinde bulunan tüm açıklamalar ve şartlar Tatilos için geçerlidir. Tatilos; www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamalarıyla tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımızın xml altyapılarını ya da iframe sistemlerini de kullanarak otel, tur, vize, seyahat bileti satış ve rezervasyonu, araç kiralama, transfer ve sigorta işlemlerini yapmakta olup size ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

www.tatilos.com herhangi bir zamanda bu yasal uyarıları ve kullanım koşullarını güncelleştirebilir ve değiştirebilir. Bu yasal uyarıların ve kullanım koşullarının bağlayıcılığı olduğundan, güncellemeler ve değişikliklerin olup olmadığını zaman zaman incelemenizi tavsiye ederiz. Rezervasyon motorunun belli sayfalarında bulunan şartlar veya hızlı bir şekilde tavsif edilmiş yasal uyarılar, işbu yasal uyarının bazı hükümlerinin yerine geçebilir.

İş bu Kullanım Koşulları ayrıca, Tatilos hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL EDİP ONAYLAMIYORSANIZ, WEB SİTEMİZ, MOBİL SİTEMİZ, DİĞER UYGULAMALARIMIZ VE REZERVASYON MOTORUNUN KULLANIMINI DERHAL DURDURUNUZ. AKSİ HALDE İŞBU KULLANIM KOŞULLARININ TAMAMINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ.

XML Entegrasyonlarını Kullandığımız Çözüm Ortaklarımız

Bilet Satış, Araç Kiralama Rezervasyon, İptal ve İade İşlemleri

Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret A.Ş.

Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Yolcu 360 Bilişim A.Ş.

Genel Hükümler

1. Tatilos, www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları içinde mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, buralardaki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ile sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2. Tatilos hizmetlerinden yararlananlar ve www.tatilos.com web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamalarını kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların, www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları ve/veya başka bir üçüncü şahısların haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, www.tatilos.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Tatilos ve Tatilos’un partneri otel, tur, uçak ve otobüs bileti, araç kiralama, transfer ve sigorta hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Tatilos’a muvafakat verdiğini, Tatilos’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Tatilos ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3. www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Tatilos’un iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Tatilos çalışanlarının ve yöneticilerinin, Tatilos yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Tatilos, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Tatilos, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, kullanıcı Tatilos’un verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma hizmeti olduğunu, hiçbir surette kullanıcılarla hizmeti sunanlar arasında bir aracılık hizmeti verilmediğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının Tatilos olmadığını kabul ve taahhüt eder.

4. Kullanıcılar, Tatilos’a www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Tatilos, kullanıcılar tarafından Tatilos’a iletilen veya www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

5. Kullanıcılar, www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Tatilos’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

6. Tatilos, www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Tatilos, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, www.tatilos.com web sitesinde, mobil sitesinde, mobil uygulamalarında paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve verinin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. Tatilos, kullanıcıların doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. Tatilos bu içerik, bilgi, materyal ve verinin doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Tatilos tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Tatilos tarafından yapılabilir. Tatilos tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

7. www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden, Tatilos’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Tatilos tarafından link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler ile bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında Tatilos’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

8. Tatilos, www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik ve Çerez Politikası" dahilinde kullanıcılar ve diğer taraflarla (Tatilos’ un bağlı şirketleri veya üçüncü parti hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, Kullanıcıların menfaatine uygun olan çeşitli hizmet paketlerine ve hizmet tekliflerine dönüştürebilir. Tatilos aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, www.tatilos.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir. www.tatilos.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamaların çeşitli işlemler için sizden talep edebileceği T.C. kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde saklanmayacaktır. Kullanıcılar, gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

9. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre Tatilos, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Tatilos sadece www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

Özel Hükümler

10. www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri; XML alınan üçüncü taraflar vasıtasıyla yapılmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Tatilos ve tedarikçileri yetkilidir.

11. www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcılar, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, uçuş firmasının yolcuyu ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda Tatilos’un sorumlu olmadığını kabul etmiş olurlar. Uçuş detaylarında verilen koltuk mesafesi, uçak modeli, video, wi-fi, koridor adedi, yiyecek gibi bilgiler havayolu ya da GDS tarafından anlık olarak sağlanır ve Tatilos bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez. Havayolu şirketleri uçuş ile ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

12. İnternet üzerinden yapılan online satın alma işlemleri sadece Visa, MasterCard ve American Express Kredi kartları ve banka kartları (Debit Kart) ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir;

a)  Güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası) girmeniz istenecektir. Güvenlik kodu kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan üç rakamdır. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan karttan tahsil edilir.

b)  www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. Tatilos, fraud (dolandırıcılık) şüphesi bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcı / Üye’ den ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda Tatilos satış ve rezervasyonu iptal edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı / Üye satış ve rezervasyon sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Satış ve rezervasyon sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı / Üye sorumludur, Tatilos bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

13. www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız havayolu şirketlerinin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Havayolu şirketinden, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda, satın aldığınız biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına dahil olan biletlerde genellikle herhangi bir iptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi kategorisinde iptal, iade ve değişiklik koşulları havayolunun kurallarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Business (veya benzeri) kategorilerine ait biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun kuralına göre değişiklik gösterebilir.

14. İadesi mümkün olan veya ilgili havayolu tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi kartına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir. Bu konuda bankalardan bilgi alınabilir. 

15. No-Show (Uçuş Hakkının Kullanılmaması / Uçuşa gelinmemesi) halinde, iptal ve iade işlemlerinde, bazı havayolu firmaları, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini Kullanıcı / Üye’ nin bizzat kendisine veya Kullanıcı / Üye adına Tatilos’a iade edebilir. Biletleme servis ücreti / akaryakıt harcı iade kapsamında değildir ve bu iade prosedürleri havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. No-Show durumunda havalimanı vergisinin iadesi Kullanıcı / Üye adına Tatilos’a yapılmışsa, Kullanıcı / Üye, dilerse bu bedeli www.tatilos.com web sitesindeki, mobil sitedeki, mobil uygulamalardaki üye hesabından bir sonraki uçuşu için ödeyeceği bilet ücreti için kullanabilir, dilerse kesintisiz olarak Tatilos’tan talep edebilir.

16. İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde, tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız, isim, iletişim bilgisi, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş sınıfı gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istenen bilgilerin yanlış girilmesi veya seçilmesi nedeniyle oluşabilecek, rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan Tatilos sorumlu değildir. Uluslararası Havacılık Kuralları, Sivil Havacılık Kanunu ve Havayolu Firmalarının Genel Politikaları gereği, yapılan bir rezervasyon veya satın alınan bilet bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

17. Kullanıcı/Üye, bilet satın almadan önce seçmiş olduğu destinasyona ait biletleme sınıfı, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş süreleri, kalkış ve varış havalimanı, aktarma havalimanı, bagaj hakkı, bagaj sınırlamaları ile ücretli / ücretsiz ek hizmetleri kontrol etmelidir.

18. Kullanıcı/Üye Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuş Tehiri / Gecikme, Uçuş İptali ve Alt Sınıf-Üst Sınıfa Yerleştirilme gibi durumlarda, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında öncelikle havayolu şirketine; havayolu şirketinin cevabının yeterli olmaması, şikâyetten sonuç alınamaması veya şikâyete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecektir. Tatilos olarak, uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş gecikmesi, uçuş iptali ve alt sınıf-üst sınıfa yerleştirilme konularında müdahale yetkimiz ve sorumluluğumuz yoktur.

19. Kullanıcı/Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Tatilos’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

20. Kullanıcı/Üye, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları ve diğer mücbir sebep hallerinden uçuşların iptal edilmesi, gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması gibi durumlarda Tatilos’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili havayolu firmalarına veya ilgili yerel yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

21. Tatilos, uçak bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında www.tatilos.com web sitesinde, mobil sitede, mobil uygulamalarda göstermektedir. Buna ek olarak yolcuyu bilgilendirmek için kayıtlı e-posta adresine e-posta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Yolcuya satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. E-posta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, Tatilos’un ücretsiz servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden Tatilos hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda havayolu firması SMS, elektronik posta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek uçuşla ilgili son değişiklikleri Kullanıcı/Üye’ye bildirebilir, bu durumda havayolu firmalarının en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları öncelikle dikkate alınmalıdır.

Fikri Mülkiyet Hakları

22. www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamalar dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcı/Üye tarafından sağlanan bilgiler ve www.tatilos.com web sitesinin, mobil sitenin, mobil uygulamaların (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, HTML kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Tatilos’a ait ve/veya Tatilos tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar/Üyeler, Tatilos hizmetlerini, Tatilos bilgilerini ve Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları' nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına www.tatilos.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İş bu Kullanım Koşulları dahilinde Tatilos tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar/Üyeler, Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları' nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

23. İş bu Kullanım Koşulları dahilinde Tatilos tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Tatilos; www.tatilos.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hizmetlerine, bilgilerine, Telif Haklarına Tabi Çalışmaları' na, ticari markalarına, ticari görünümüne veya www.tatilos.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamaları vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İş bu Kullanım Koşulları’ nı kabul ederek, Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmalarından kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. Tatilos’un Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da hizmetlere ya da yazılıma bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunmasına ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İş bu Kullanım Koşulları’ nda izin verilen haller dışında Tatilos’un telif haklarına tabi çalışmalarının herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir. 

Mücbir Sebepler

24. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tatilos iş bu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası" ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tatilos açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tatilos’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir Sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Tatilos’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Tatilos’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın www.tatilos.com web sitesine, mobil sitesine, mobil uygulamalarına ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

25. İş bu Kullanım Koşulları' nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Kullanım Koşulları' ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük ve Kabul

26. İş bu Kullanım Koşulları Tatilos tarafından www.tatilos.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar/Üyeler, iş bu Kullanım Koşulları hükümlerini www.tatilos.com web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamaları kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Tatilos, dilediği zaman iş bu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler değişiklik tarihi belirtilerek www.tatilos.com web sitesin, mobil sitesi, mobil uygulamalar üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.


Yayın Tarihi : 15.08.2023